لوازم یدکی BMW سری 3


فیلتر روغن بی ام و سال های 2006 تا 2016- 11427566327
250,000 تومانفیلتر هوا بی ام و سری 1 و 2 و 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 - 13718507320
200,000 توماندرب موتور بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 41007290944
11,500,000 توماندرب صندوق عقب بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007288757
13,500,000 تومانگلگیر جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007438439
5,800,000 تومانگلگیر جلو سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007438440
5,800,000 توماندرب جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298565
12,500,000 توماندرب جلو سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298566
9,400,000 توماندرب عقب سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298513
9,400,000 توماندرب عقب سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298514
11,500,000 تومانرکاب سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51777312751
3,600,000 تومانرکاب سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51777312752
3,600,000 تومانطبق بالا سمت راست (Lemforder) بی ام و سری 3 سال های 2003 تا 2015 - 31126770850
290,000 تومانسپر عقب بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51127312729
3,100,000 تومانسپر جلو بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51117293030
2,250,000 تومانگلگیر عقب سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298171
3,600,000 تومانگلگیر عقب سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 41007298172
3,400,000 تومانایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 - 72129205197
3,450,000 تومانایربگ جانبی سمت چپ بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239615
1,150,000 تومانایربگ جانبی سمت راست بی ام و سری 3 و سری 4 سال های 2011 تا 2016 - 72127239616
1,150,000 تومانروغن موتور Advantec SAE 5W-40 بی ام و یک لیتری - 83212365958
110,000 تومانروغن موتور Twin Power Turbo SAE 5W-30 بی ام و یک لیتری - 83112365946
135,000 تومانسینی فن با فن (400W) بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 17427640509
2,400,000 تومانمخزن انبساط رادیاتور بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 17137642158
470,000 تومانکیت کامل اگزوز آرمیتریکس بی ام و سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2015 - Arm 001
14,900,000 تومانباتری تلفن بی ام و - 84116927534
850,000 تومانتیغه برف پاک کن بی ام و سری 3 سال های 2006 تا 2010 - 61610415881
290,000 تومانگلگیر جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2005 تا 2010 - 41357168987
1,800,000 تومانتورک کانوِرتِر (مبدل گشتاور) گیربکس بی ام و سال های 2006 تا 2010 - 24407588736
7,820,000 تومانصفحه کلاچ بی ام و سری 6 سال های 2006 تا 2010 - 21207559542
595,000 تومانزه یکپارچه دور درب جلو و عقب سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2012 - 51137220197
950,000 تومانزه کروم روی سقف سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2012 - 51130032752
1,050,000 تومانسرسیلندر بی ام و سال های 2010 تا 2016 - 11127624429
18,000,000 تومانخار زه یکپارچه دور درب بی ام و سری 3 - 51137117240
7,000 تومانچراغ زنون جلو سمت چپ بی ام و (مگنت مارلی) سری 3 سال های 2004 تا 2008 - 63117161667
2,100,000 تومانشیشه بالابر بی ام و سال های 2004 تا 2016 - 61319275069
920,000 تومانجلو پنجره سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51137255411
380,000 تومانجلو پنجره اسپرت (M Aerodynamics package) سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51137260497
380,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سری 3 و 4 سال های 2012 تا 2016 - 34106859181
499,000 تومانلنت ترمز M-اسپرت جلو بی ام و سری 3 سال های 2012 تا 2015 - 34116859282
500,000 تومانلنت ترمز عقب بی ام و (تکستار) سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2016 - 34216850569
300,000 تومانلنت ترمز عقب M-اسپرت بی ام و سری 3 و 4 سال های 2011 تا 2015 - 34216855474
485,000 توماننگهدارنده جلو پنجره (M) بی ام و سری 3 سال های 2012 تا 2015 - 51118054187
200,000 تومانسپر جلو بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2008 - 51117170051
2,630,000 تومانچراغ زنون جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2008 - 63117161667
3,300,000 تومانزه اسپرت زیر سپر بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51117279699
250,000 تومانکمک فنر جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2001 تا 2006 - 31316759097
1,050,000 تومانایرمَس (Air Mass) بی ام و سال های 2000 تا 2006 - 13621432356
1,580,000 تومانفیلتر بنزین بی ام و سری 3 سال های 2000 تا 2006 - 13327512019
340,000 تومانهدفون مادون قرمز بی ام و - 65122160479
500,000 توماندسته موتور بی ام و سمت راست سال های 2011 تا 2016 - 22116856184
480,000 تومانپایه دسته موتورسمت راست بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 22116784824
465,000 تومانرادیاتور آب بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 17117600520
1,750,000 تومانبال عقب M-Carbon بی ام و سری 3 سال های 2012 تا 2016 - 51712240832
2,900,000 تومانشیشه جلو بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51317258063
2,100,000 تومانبال عقب M بی ام و سری 3 سال های 2013 تا 2016 - 51192349678
1,150,000 تومانپمپ آب بی ام و سال های 2008 تا 2013 - 11517586925
1,400,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سال های 2004 تا 2016 - 34116771868
465,000 تومانشیشه سانروف بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 54107266209
2,800,000 تومانچراغ عقب سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2006 تا 2010 - 63217162301
1,150,000 تومانکلید سانروف بی ام و سری 1و 3 و Z4 سال های 2010 تا 2016 - 61319225699
1,450,000 تومانچراغ عقب سمت چپ بخش بیرونی بی ام و سری 3 کروک سال های 2010 تا 2013 - 63217252091
1,130,000 تومانچراغ عقب بخش داخلی بی ام و سری 3 کروک سال های 2010 تا 2013 - 63217252783
755,000 تومانرادیات روغن بی ام و سری 3 سال های 2006 تا 2013 - 17227521376
1,650,000 تومانکمک فنر جلو سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2008 تا 2013 - 31316785589
1,150,000 تومانیونیت زنون بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 63117356250
1,500,000 تومانسینی زیر موتور بی ام و سری 3 سال های 2007 تا 2013 - 51758046333
650,000 تومانترموستات بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 11538635689
480,000 تومانساعت گیربکس بی ام و سری 1 و 3 و X3 سال های 2008 تا 2011 - 24607623883
10,600,000 تومانشیربرقی (سلنوییدوالو) بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 11367585425
670,000 تومانیونیت زنون چراغ جلو بی ام و سال های 2013 تا 2016 - 63117317408
800,000 تومانپمپ وکیوم بی ام و سال های 2004 تا 2008 - 11667519457
1,650,000 توماناستارتر موتور بی ام و سال های 2013 تا 2015 - 12412354706
0 تومانسوزن انژکتور بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 13538616079
820,000 تومانپمپ بنزین بی ام و سال های 2005 تا 2015 - 64126951678
0 تومانآرم درب موتور بی ام و سال های 2000 تا 2016 - 51148132375
200,000 تومانسنسور شتاب جانبی چرخ عقب بی ام و سال های 2000 تا 2013 - 37146781405
1,100,000 تومانباتری ریموت بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 61319217643
110,000 تومانشیشه آیینه سمت چپ بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2017 - 51167284999
530,000 تومانشیشه آیینه سمت راست بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2017 - 51167285000
530,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 11427635557
105,000 تومانشمع موتور بی ام و سری 1 و 2 و 3 سال های 2011 تا 2016 - 12122293697
73,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سری 3 و 5 سال های 2011 تا 2016 - 11427640862
120,000 تومانجک سقف سمت راست بی ام و سری 3 و 4 سال های 2006 تا 2016 - 54377183320
980,000 تومانلنت ترمز عقب بی ام و سری 1 و 2 و 3 سال های 2011 تا 2015 - 34216873093
500,000 تومانشمع موتور N20 بی ام و سال های 2011 تا 2017 - 12120039664
75,000 تومانشمع موتور N52N بی ام و سال های 2004 تا 2015 - 12122158253
69,000 تومانطبق پایین سمت چپ (Lemforder) بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2015 - 31126769797
390,000 تومانسیم کشی سپرجلو بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2017- 61129326026
350,000 تومانمیل موج گیر جلو سمت چپ (Febi) بی ام و سال های 2004 تا 2015 - 31556765933
180,000 توماناستارتر (Bosch) بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 12412354701
620,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سری 1 و 3 و 4 سال های 2010 تا 2017 - 34116850568
1,650,000 تومانکمک فنر جلو سمت چپ (BOGE) بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2011 - 31316786001
590,000 تومانکنترل یونیت ایربگ (Bosch) بی ام و سری 3 سال های 2005 تا 2010 - 65779165624
2,100,000 تومانسپر جلو کیت m بی ام و سری 3 سال های 2011 تا 2016 - 51118055821
3,600,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سری 3 سال های 2015 تا 2017 - 34116878876
580,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سری 3 سال های 2015 تا 2017 - 34116859066
550,000 تومانسیم لنت جلو بی ام و سری 3 سال های 2014 تا 2017 - 34356792289
75,000 تومانرادیاتور آب (behr) بی ام و سری3 سال های 2004 تا 2008 - 17117553111
650,000 تومانرادیاتور آب اصلی بی ام و سری3 مدل 328i سال های 2011 تا 2016 - 17118672107
1,800,000 تومانرادیاتور آب (valeo) بی ام و سری3 مدل 328i سال های 2011 تا 2016 - 17118672107
1,200,000 تومانفیلتر هوای بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2008 - 13717536006
120,000 تومانفیلتر کابین هوای بی ام و سری 3 سال های 2004 تا 2008 - 64316962549
90,000 تومانرادیاتور بخاری(behr) بی ام و سری 3 سال های 2005 تا 2010 - 64119128953
525,000 تومانهرزگرد تسمه دینام بی ام و سری 3 سال های 2000 تا 2004 11281440378
70,000 تومانتسمه دینام بی ام و سری 3 سال های 1998 تا 2004 - 11287631810
80,000 تومانروغن گیربکس ZF6 بی ام و - 83220142516
280,000 تومانضد یخ 1.5 لیتری اصلی بی ام و - 83192211191
155,000 تومانپیچ و واشر بی ام و - 07119901299
120,000 توماندرپوش رادیاتور بی ام و سری 3 سال های 1998 تا 2005 - 17111100848
300,000 تومانست کمک فنر (Sachs) جلو بی ام و سری 3 سال های 2000 تا 2006 – 31312282097
3,900,000 تومانست دیسک و صفحه (Sachs) بی ام و سری 3 سال های 2000 تا 2006 - 21217527667
4,500,000 تومانوکیوم پمپ بی ام و سری 3 سال های 2000 تا 2006 - 11667635656
2,950,000 تومانروغن گیربکس ZF8 بی ام و - 81229400272
280,000 تومان


 خرید
سینی گیربکس و فیلتر روغن گیربکس بی ام و 730 - 24118612901
1,500,000 تومانولتاژ رگولاتور - آفتامات دینام بی ام و - 12317561939
900,000 تومانگلگیر جلو سمت راست بی ام و - سری 1 - 41007284646
7,000,000 تومان


آلمان یدک بزگترین مرجع خودروهای آلمانی

09123964690

09392004206