زاپاس فرغونی

علت به کارگیری زاپاس فرغونی (Stowaway) در برخی از خودروها

در میان لوازم کمکی موجود در خودرو ، لاستیک زاپاس از اهمیت بیش تری نسبت به دیگر لوازم برخوردار است، زیرا در صورت پنچر شدن خودرو ادامه دادن مسیر بسیار سخت می شود. با جابه‌جایی تایر پنچرشده با لاستیک زاپاس می توانیم به مسیر خود ادامه دهیم.

اگر دقت کنیم می بینیم که در همه خودروها لوازمی قرار دارد که در مواقع اورژانسی مورد استفاده قرار می گیرند و کمک می کنند تا از آن شرایط خارج شوید، که یکی از مهم ترین آن ها لاستیک زاپاس (Spare Tire) است.

در خودروها برای خروج از شرایط نامطلوب به وجودآمده لوازمی قرار داده می شود که عبارتند از ابزار مناسب با خودرو، آچار چرخ، زاپاس، مثلث خطر، جک و کیف کمک های اولیه، که البته کیف کمک های اولیه در برخی از خودروهای خاص یافت می شود.

در میان لوازم کمکی موجود در خودرو، لاستیک زاپاس از اهمیت بیش تری نسبت به دیگر لوازم برخوردار است، زیرا در صورت پنچر شدن خودرو ادامه دادن مسیر بسیار سخت می شود. با جابجایی تایر پنچر شده با لاستیک زاپاس می توانیم به مسیر خود ادامه دهیم.

در اکثر خودروها برای چرخ زاپاس از تایر و رینگی استفاده می شود که در حالت معمولی زیر خودرو قرار دارد، اما در بعضی از خودروها از تایری با قطر استاندارد تایرهای خودرو اما با پهنای کم تر و همچنین رینگی کوچک تر، که مانند رینگ لاستیک فرغون (Wheelbarrow) است، استفاده می شود. با این که ضخامت رینگ های زاپاس فرغونی از رینگ های به کاررفته در خودرو کم ترند، اما الگوی قرارگیری پیچ چرخ های آن ها با رینگ های دیگر یکسان است.

جنس به کاررفته برای ساخت این رینگ ها از فلز سبک است و چون در مقایسه با دیگر رینگ ها، در آن از فلز کم تری استفاده شده است، بنابراین در نهایت بسیار سبک تر می شود.

به طور کلی این نوع از زاپاس ها، هم وزن کم تری دارند و هم فضای کم تری را اشغال می کنند. همه این ها در حالی است که کارایی این نوع از زاپاس ها هیچ فرقی با نوع های دیگر ندارد و می تواند همان عملکرد را داشته باشد.

تفاوت های اصلی بین زاپاس های معمولی و زاپاس های فرغونی:

۱_ وزن کم تر نسبت به زاپاس های معمولی (حدود نصف زاپاس های معمولی)

۲_ اشغال فضای کم تر

۳_ هزینه تولید پایین به علت سبک تر بودن و همچنین به کارگیری جنس ارزان برای تایر و رینگ

۴_ از تایرهای فرغونی فقط باید در شرایط اضطراری استفاده شود و همچنین باید توجه داشت که سرعت خودرو زیاد نشود، اما از تایرهای زاپاس معمولی می توان در هر شرایطی استفاده کرد.  

۵_ نحوه نصب بر روی خودرو و همچنین خارج سازی زاپاس های فرغونی بسیار راحت تر از زاپاس های معمولی است.

محمد جبارزاده شیاده

پایگاه خبری اسب بخار


www.almanyadak.ir