مشخصات فنی بنز معماری

مهندس فرهاد کاشانی
مشخصات سدان ها و کوپه های W114 در سال هاي 1976-1967

MPGحداکثر سرعت0-62
mph
آکسل عقبtransmissionتورکHP   اسب بخارموتورتولیدسالمدل
21 mpg102   mph14 ثانیه4.08:14-M, 4-A144.71352.3 لیتری
l-6
22178376-67230 سدان
18.75 mpg112 mph13 ثانیه4.08:14-M, 4-A161.01462.5 لیتری
l-6
7830372-67250 سدان
18.75 mpg112 mph13 ثانیه3.92:14-M, 4-A161.31462.5 لیتری
l-6
1176876-69250C کوپه
18.75 mpg118 mph12 ثانیه3.92:14-M, 4-A181.61572.5 لیتری
l-6
3406176-70250 سدان
18.75 mpg118 mph13 ثانیه3.69:14-M, 4-A166.41802.8 لیتری
l-6
4453776-71280 سدان
18.75 mpg124 mph12 ثانیه3.69:14-M, 4-A175.82052.8 لیتری
l-6
2283676-71280E سدان
18.75 mpg118 mph13 ثانیه3.69:14-M, 4-A166.41802.8 لیتری
l-6
1315176-71280C کوپه

CHRONOLOGY جدول به ترتیب زمانی

-شروع تولید بر طبق مدل هامدلموتور
جولای 1967250 سدانM114 6  ٦ سیلندر
سپتامبر    1967230 سدان M180 6  ٦ سیلندر
جولای 1969250C کوپه M130 6  ٦ سیلندر
مارس 1970250 سدان M130 6  ٦ سیلندر
ژانویه 1971280E سدان M110 6  ٦ سیلندر
اکتبر 1971280 سدان M110 6  ٦ سیلندر
دسامبر 1971280C کوپه M110 6  ٦ سیلندر
–پایان تولید بر طبق مدل ها

می 1972250 سدان M114 6  ٦ سیلندر
ژوئن 1976250C کوپه M130 6  ٦ سیلندر
جولای 1976250 سدان M130 6  ٦ سیلندر
آگوست 1976280C کوپه M110 6   ٦سیلندر
سپتامبر 1976280 سدان M110 6   ٦سیلندر
سپتامبر 1976280E سدان M110 6  ٦ سیلندر
نوامبر 1976230 سدان M180 6   ٦سیلندر

راهنمای قیمت

بالاترین قیمتقیمت متوسطپایین ترین قیمتسالمدل
10900   دلار8300 دلار6500 دلار1976-1967230   سدان
13400   دلار10400 دلار7700 دلار1972-1967250 سدان
17200   دلار11500 دلار7000 دلار1976-1969250C کوپه
12700   دلار9800 دلار7200 دلار1976-1970250 سدان
13800   دلار7800 دلار5600 دلار1976-1971280 سدان
15900   دلار9400 دلار6900 دلار1976-1971280E سدان
19200   دلار12500 دلار8000 دلار1976-1971280C کوپه

منبع:دنده 6