مقدار مالیات خودروهای لوکس در سال 1400 چقدر است؟ + جدول

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل بوده و در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش خودروهای آنان به بیش از ده میلیارد ریال برسد، مستلزم پرداخت سالیانه مالیات به صورت پلکانی خواهند بود.

مبنای محاسبه مالیات خودروهای مذکور براساس قیمت روز با توجه به تاریخ ساخت یا تاریخ واردات آنان خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. در ادامه جزییات طرح دریافت مالیات از خودروهای گران قیمت تشریح شده است.

قیمت خودرومیزان مبلغ مشمول مالیاتمیزان مالیات سالیانه
تا 1.5 میلیارد تومانمازاد 1 میلیارد تومان1 درصد
تا 3 میلیارد تومانمازاد 1.5 میلیارد تومان2 درصد
تا 4.5 میلیارد تومانمازاد 3 میلیارد تومان3 درصد
بالاتر از 4.5 میلیارد تومانبالاتر از 4.5 میلیارد تومان4 درصد