واضح است که مهیا کردن چندین نمونه از دو خودروی یاد شده برای تست تصادف با سرعت‌های مختلف فرایندی هزینه‌بر خواهد بود و شبیه‌سازی‌های مجازی و دیجیتالی به همین خاطر وارد میدان شده‌اند. در ساخت این ویدئو نه مرسدس-مایباخ S680 و نه مرسدس بنز S600 آسیبی ندیده‌اند چراکه ویدئوی منتشر شده واقعی نیست. این شبیه‌سازی نشان دهنده تست تصادف دو خودرو با سرعت‌هایی بین ۲۰ تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت است. موقعیت دو خودرو نیز به گونه‌ای است که یکی در کنار دیوار قرار داشته و خودروی دیگر از کناره به آن برخورد می‌کند. به چنین تصادفی اصطلاحاً T-Boning می‌گویند.

تست تصادف مایباخ s680

در این شبیه‌سازی تصادف هیچ‌یک از خودروها آسیب چندانی در سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت نمی‌بینند و تنها اندکی تغییر شکل پانل‌ها و شکستگی شیشه‌های سمت راننده وجود خواهد داشت؛ اما هرچقدر سرعت بیشتر شود میزان آسیب‌ها نیز بیشتر خواهد بود. ما حتی می‌توانیم از زوایای گوناگون به این تصادف نگاه کنیم و جزئیات بیشتری را به دست آوریم. در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت مشخص می‌شود که شانس زنده ماندن سرنشینان در خودرویی که از کناره مورد اصابت واقع شده بسیار کم است. دلیل این امر به نوع و شدت برخورد بستگی دارد هرچند نیروی برخورد نیز مؤثر خواهد بود زیرا همه‌چیز را به هم می‌ریزد. در این سرعت حتی سقف مرسدس بنز S600 W140 نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سلول ایمنی ریسک بالایی را نشان می‌دهد.

تست تصادف مایباخ s680

در سرعت ۲۰۰ کیلومتر، مرسدس بنز S600 W140 حتی به دیواره سمت دیگر مرسدس-مایباخ S680 برخورد می‌کند و وضعیت بسیار بغرنجی به وجود می‌آید. این ویدئو وضعیت خودروها پس از تصادف را نیز نشان می‌دهد و با اینکه همه‌چیز شبیه‌سازی دیجیتالی است اما چنین تصادفاتی به‌صورت عادی در جاده‌ها رخ می‌دهند. به همین خاطر است که قبل از فشار دادن پدال گاز باید به عواقب آن فکر کنیم. قبل از حضور در خیابان و جاده همواره باید نکات ایمنی را رعایت کرده و هوشیار باشیم.

منبع:پدال