لوازم یدکی بی ام و سری 5

لنت ترمز جلو بی ام و 528i اصلی- 34116796844
1,500,000 تومانلنت ترمز عقب بی ام و سری 5 و X3 و X4 سال های 2012 تا 2015 اصلی - 34216862202
1,650,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و ارجینال سری 5 ، 6 ، 7 سال های 2010 تا 2016 - 34116851269
1,850,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سال های 2006 تا 2016- 11427566327
250,000 تومانفیلتر هوا بی ام و سری 5 و 7 سال های 2009 تا 2015 - 13717590597
200,000 تومانفیلتر هوا بی ام و فیلتر هوا بی ام و X3 و X4 و 528i و X1 - 13717582908
200,000 توماندرب موتور بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 41617207194
15,500,000 تومانسپر عقب بی ام و سری 5 سال های 2007 تا 2009 - 51127178182
1,550,000 تومانسپر جلو بی ام و سری 5 سال های 2007 تا 2010 - 51117184716
1,550,000 توماندرب صندوق عقب بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 41627240552
13,900,000 تومانگلگیر جلو سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 41357248659
7,900,000 تومانگلگیر جلو سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 41357248660
7,900,000 توماندرب جلو سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 41007206107
14,000,000 توماندرب جلو سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 41007206108
14,000,000 توماندرب عقب سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 41007206113
13,500,000 توماندرب عقب سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 41007206114
13,500,000 تومانرکاب سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 51777262663
4,400,000 تومانرکاب سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 51777262664
4,400,000 تومانایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 72129230398
3,700,000 تومانایربگ پرده ای سمت راننده بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143417
1,550,000 تومانایربگ پرده ای سمت سرنشین بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 72129143418
1,550,000 تومانروغن موتور Advantec SAE 5W-40 بی ام و یک لیتری - 83212365958
110,000 تومانروغن موتور Twin Power Turbo SAE 5W-30 بی ام و یک لیتری - 83112365946
135,000 تومانکاتالیزور اگزوز بی ام و سری 5 و 7 سال های 2009 تا 2015 - 18407578446
3,850,000 تومانچراغ زنون جلو سمت چپ (هلا) بی ام و سری 5 سال های 2013 تا 2016 - 63117343907
2,600,000 تومانسپر عقب (M-Sport) بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 51128048594
3,900,000 تومانسپر جلو بی ام و سری 5 (M-Sport) سال های 2013 تا 2016 - 51118058990
3,500,000 تومانکلید ترمز دستی بی ام و - 61319297858
450,000 تومانباتری تلفن بی ام و - 84116927534
850,000 تومانسنسور زاویه فرمان بی ام و سری 5 و 6 سال های 2001 تا 2007 - 61319136898
1,550,000 تومانچراغ LED جلو سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2015 - 63117352481
8,586,000 تومانچراغ LED جلو سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2015 - 63117352482
8,850,000 تومانسنسور لنت ترمز بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 34356791958
750,000 تومانساعت گیربکس بی ام و سری 5 و 6 سال های 2007 تا 2010 - 37206781488
5,200,000 تومانتورک کانوِرتِر (مبدل گشتاور) گیربکس بی ام و سال های 2006 تا 2010 - 24407588736
7,820,000 تومانبال عقب M بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 51628049268
1,400,000 تومانبال عقب M-Carbon بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2015 - 51622163505
3,580,000 تومانصفحه کلاچ بی ام و سری 6 سال های 2006 تا 2010 - 21207559542
595,000 تومانیونیت خشابی چراغ زنون جلو بی ام و سری 5 سال های 2012 تا 2015 - 63117355073
1,550,000 تومانشیشه آیینه سمت راست بی ام و سری 5 و 6 و 7 سال های 2008 تا 2016 - 51167228614
1,460,000 تومانسرسیلندر بی ام و سال های 2010 تا 2016 - 11127624429
18,000,000 تومانایرمَس (Air Mass) بی ام و سال های 2000 تا 2006 - 13621432356
1,580,000 تومانریموت DVD عقب بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 65129231372
1,750,000 تومانهدفون مادون قرمز بی ام و - 65122160479
500,000 تومانیونیت پمپ بنزین بی ام و سال های 2010 تا 2016 - 16147276073
1,200,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و سری 5 سال های 2011 تا 2016 - 34116858047
415,000 توماندریچه گاز بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 13547555944
1,470,000 تومانشیشه آیینه سمت چپ بی ام و سری 5 و 6 و 7 سال های 2009 تا 2016 - 51167251583
620,000 تومانشیشه آیینه بی ام و سمت چپ سری 5 و 6 و 7 سال های 2008 تا 2016 - 51167228611
1,370,000 تومانپمپ آب بی ام و سال های 2008 تا 2013 - 11517586925
1,400,000 تومانتورک کانوِرتِر (مبدل گشتاور) گیربکس بی ام و سال های 2003 تا 2005 - 24407511465
7,600,000 تومانشاتون بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 11247603480
880,000 تومانجعبه فیوز بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 61149252815
750,000 تومانچراغ عقب سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 63217203229
1,400,000 تومانمنبع انبساط آب بی ام و سری 5 و 6 سال های 2005 تا 2010 - 17137542986
440,000 تومانشیشه جلو بی ام و سری 5 سال های 2013 تا 2016 - 51317333829
2,300,000 تومانلوله انتقال هوا سمت راست بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 13717577452
305,000 تومانلوله انتقال هوا سمت چپ بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 13717577451
285,000 تومانچراغ عقب بخش داخلی بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 63217203225
990,000 تومانترموستات بی ام و سال های 2011 تا 2016 - 11538635689
480,000 تومانفیلتر هوا بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 13717577458
450,000 تومانفیلتر هوا بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 13717571355
120,000 تومانایرمس (Air Mass) بی ام و سال های 2006 تا 2015 - 13627537488
1,650,000 توماندریچه گاز بی ام و سال های 2005 تا 2010 - 13547535308
1,150,000 تومانوکیوم درب سوپاپ بی ام و سال های 2004 تا 2010 - 11127547058
195,000 تومانپمپ بنزین بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 16117260644
1,400,000 توماندسته موتور سمت چپ بی ام و (Lemforder) سال های 2008 تا 2016 - 22116777365
430,000 توماندسته موتور سمت چپ بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 22116777365
550,000 تومانتیغه برف پاک کن (Bosch) بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2016 - 61612163749
180,000 تومانتیغه برف پاک کن (Bosch) بی ام و سری 5 سال های 2007 تا 2010 - 61610431438
170,000 تومانکاتالیزور بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 18327645665
1,400,000 تومانشیربرقی (سلنوییدوالو) بی ام و سال های 2008 تا 2016 - 11367585425
670,000 تومانیونیت زنون چراغ جلو بی ام و سال های 2013 تا 2016 - 63117317408
800,000 تومانپمپ وکیوم بی ام و سال های 2004 تا 2008 - 11667519457
1,650,000 توماناستارتر موتور بی ام و سال های 2013 تا 2015 - 12412354706
0 تومانسوزن انژکتور بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 13538616079
820,000 تومانشمع موتور N63 بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 12120037580
75,000 تومانبالشتک زنجیر بی ام و سال های 2005 تا 2016 - 11317533489
270,000 تومانپنل بی ام و سری 5 و سری 6 سال های 2008 تا 2016 - 65839206067
750,000 تومانآرم درب موتور بی ام و سال های 2000 تا 2016 - 51148132375
200,000 تومانسنسور شتاب جانبی چرخ عقب بی ام و سال های 2000 تا 2013 - 37146781405
1,100,000 تومانباتری ریموت بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 61319217643
110,000 تومانفلاپ پایینی بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 51127904994
780,000 تومانلنت ترمز جلو بی ام و (تکستار) سری 5 سال های 2003 تا 2009 - 34116763617
280,000 تومانلنت ترمز عقب بی ام و (تکستار) سری 5 سال های 2003 تا 2009- 34216763043
250,000 توماندیسک ترمز جلو بی ام و (تکستار) سری 5 سال های 2001 تا 2009 - 34116864059
1,850,000 تومانسینی آهنی بالای سپر جلو سری 5 سالهای 2003 تا 2009 - 51647163462
0 تومانچراغ زنون سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2004 تا 2009 - 63127165567
0 تومانچراغ جلو سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2017 - 63127262719
5,450,000 توماندریچه کولر بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 64229209136
1,150,000 توماننمدی سقف بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016-51448038178
3,500,000 تومانقاب دور آیینه سمت چپ بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2013 - 51167244109
430,000 تومانشیشه آیینه سمت چپ بی ام و سری 5 و سری 6 و سری 7 سال های 2008 تا 2015 - 51167186587
1,050,000 تومانچراغ جلو سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2013 تا 2016 - 63117343908
2,650,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سری 3 و 5 سال های 2011 تا 2016 - 11427640862
120,000 تومانیونیت Gateway بی ام و سال های 2012 تا 2017 - 61359393659
1,040,000 تومانشمع موتور N20 بی ام و سال های 2011 تا 2017 - 12120039664
75,000 تومانشمع موتور N52N بی ام و سال های 2004 تا 2015 - 12122158253
69,000 تومانشیشه آیینه سمت راست بی ام و سری 5 و 6 سال های 2001 تا 2010 - 51167168180
1,950,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سال های 2008 تا 2017 - 11427583220
140,000 تومانشلنگ رادیاتور بی ام و سری 5 و 7 سال های 2008 تا 2014 - 17127576363
290,000 تومانرادیاتور آب بی ام و سری 5 سال های 2010 تا 2017 - 17118672011
2,000,000 تومانساعت گیربکس بی ام و سری 5 و 6 و X3 سال های 2009 تا 2016 - 24348687805
16,750,000 تومانساعت گیربکس (ZF) بی ام و سری 5 و 6 و X3 سال های 2009 تا 2016 - 24348687805
8,900,000 توماناستارتر (Bosch) بی ام و سال های 2012 تا 2016 - 12412354701
620,000 تومانکمک فنر جلو سمت چپ (Sachs) بی ام و سری 5 سال های 2001 تا 2007 - 31326764457
620,000 تومانراهنما روی قاب آیینه سمت چپ بی ام و سری 5 و 6 و 7 سال های 2011 تا 2017 - 63137308535
350,000 تومانفریم دور قاب آیینه سمت چپ بی ام و سری 5و6و7 سال های 2011 تا 2017 - 51167308643
400,000 تومانپمپ بنزین بی ام و (بوش) سری 5 سال های 2010 تا 2016 - ۱۶۱۱۷۳۷۳۴۵۸
730,000 تومانسیم لنت عقب بی ام و سال های 2009 تا 2016 - 34356791962
35,000 تومانسیم لنت جلو بی ام و سری 5 و 6 و 7 سال های 2006 تا 2017 34356791958
75,000 توماندسته موتور سمت چپ بی ام و (febe) سال های 2008 تا 2016 - 22116777365
250,000 تومانآیینه بغل کامل سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2012 تا 2016 - 51167350688
4,000,000 تومانروغن ترمز تکستار بی ام و - 4019722149641
55,000 تومانتسمه دینام بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 11287618848
95,000 تومانفیلتر کابین بی ام و سری 5 مدل 528 سال های 2010 تا 2016 - 64319171858
85,000 تومانطبق پایین سمت راست (trucktec) بی ام و سری 5 سال های 2003 تا 2010 - 31122347963
330,000 تومانطبق پایین سمت چپ (trucktec) بی ام و سری 5 سال های 2003 تا 2010 - 31122347963
330,000 تومانطبق بالا سمت چپ (trucktec) بی ام و سری 5 سال های 2003 تا 2010 - 31104026720
430,000 تومانطبق بالا سمت راست (trucktec) بی ام و سری 5 سال های 2003 تا 2010 - 31104026720
430,000 تومانفیلتر روغن بی ام و سری 5 سال های 2015 تا 2017 - 11428575211
140,000 تومانفیلتر هوا بی ام و سری 5 سال های 2015 تا 2017 - 13718577171
480,000 تومانسینی زیر گیربکس بی ام و سری 5 سال های 2005 تا 2010 - 51757154142
760,000 تومانروغن گیربکس ZF6 بی ام و - 83220142516
280,000 تومانضد یخ 1.5 لیتری اصلی بی ام و - 83192211191
155,000 تومانپیچ و واشر بی ام و - 07119901299
120,000 توماندرپوش رادیاتور بی ام و سری 3 سال های 1998 تا 2005 - 17111100848
300,000 تومانترموستات بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 11538636594
450,000 تومانترموستات Behr بی ام و سری 5 سال های 2009 تا 2016 - 11538636594
800,000 تومانروغن گیربکس ZF8 بی ام و - 81229400272
280,000 تومانسینی گیربکس و فیلتر روغن گیربکس بی ام و 730 - 24118612901
1,500,000 تومانولتاژ رگولاتور - آفتامات دینام بی ام و - 12317561939
900,000 تومان


آلمان یدک بزگترین مرجع لوازم یدکی خودروهای آلمانی.

09123964690

09392004206